Kurser 2017

Anita Norrblom 4ggr nkl  fredagar. Start 24/3 (Fullt, endast reservplatser)
Jens Palmqvist ökl/elit 8-9/4 (Fullt, endast reservplatser)
Keith Mathews nkl 5/5 (Fullt, endast reservplatser)
Keith Mathews ökl/ekit 6-7/5 (Fullt, endast reservplatser)
Peter och Jill Raneryd markeringskurs 13-14/5  (Fullt)

Henrik Vilendal ökl 3-4/6 (Fullt, endast åhörarplatser kvar)
Henrik Vilendal elit/mock trial 5-6/6 (Fullt, endast reservplatser)
Paul Toal ökl/elit 8-9/7  (Fullt, endast reservplatser)
Anita Norrblom Prova på B-prov nkl 21/7 (Fullt)
Tomi Sarkkinen NKL 29/7 (Fullt,endast reservplatser)
Tomi Sarkkinen ökl/elit 30/7 (Fullt,endast reservplatser)

För översikt se kalendern.
Kursanmälan hittar du HÄR.
I alla kurspriser ingår fika för -och eftermiddag, moms och försäkring för kunder vistandes på Lilla Träskaten.
Är en kurs full går det alltid bra att ställa sig på reservplats. Åhörare halva kursavgiften.
Möjlighet till boende och mat finns att beställa och du bor och äter då här på vår gård där kursen hålls.
Anmälningsförmulär till boende och mat skickas separat efter din kursanmälan.