Kurser 2020

Anita Norrblom, 4ggr NKL , Torsdagar 2/4, 23/4, 7/5, 28/5
Peter och Jill Raneryd, markeringskurs 4-5/4
Peter och Jill Raneryd, WalkUp/Drive 10/4 Heldag
Peter och Jill Raneryd, WalkUp/Drive  25/4 Heldag
Peter och Jill Raneryd, inför Novice Field Trial/Mock Trial 1-2/5

Henrik Vilendal, ÖKL 5/6
Henrik Vilendal, Mocktrialträning/Elit 6-7/6
Tomi Sarkkinen, ÖKL/Elit 27-28/6

Paul Toal, ÖKL/Elit 1-2/8

(Kurserna ovan är länkade till respektive kurssida)

För översikt se kalendern.
Kursanmälan hittar du HÄR.
I alla kurspriser ingår fika för -och eftermiddag, moms och försäkring för kunder vistandes på Lilla Träskaten.
Är en kurs full går det alltid bra att ställa sig på reservplats. Åhörare halva kursavgiften.
Möjlighet till boende och mat finns att beställa och du bor och äter då här på vår gård där kursen hålls.
Anmälningsförmulär till boende och mat skickas separat efter din kursanmälan.