Kurser 2019

Anita Norrblom, 4ggr NKL , Torsdagar 28/3, 4/4, 25/4, 16/5
Peter och Jill Raneryd, markeringskurs 30-31/3
Peter och Jill Raneryd, WalkUp/Drive 6/4
Roger Phillips Lagträningskurs 12/4
Birgitta Staflund-Wiberg, Novicekurs 12/4
Peter och Jill Raneryd, WalkUp/Drive 19/4
Peter och Jill Raneryd, inför Novice Field Trial/Mock Trial 27-28/4
Peter och Jill Raneryd, Nybörjardag Retriever 1/5

Henrik Vilendal, NKL 6/6 
Henrik Vilendal, ÖKL 7/6
Henrik Vilendal, Mocktrialträning/Elit 8-9/6
Tomi Sarkkinen, Prova på Mocktrial 28/6
Tomi Sarkkinen, ÖKL/Elit 29-30/6
LineUp Gundogs, Ökl/Elit 2-3/7

Paul Toal, ÖKL/Elit 3-4/8
Oliver Kilary, ÖKL/Elit 7-8/9

(Kurserna ovan är länkade till respektive kurssida)

För översikt se kalendern.
Kursanmälan hittar du HÄR.
I alla kurspriser ingår fika för -och eftermiddag, moms och försäkring för kunder vistandes på Lilla Träskaten.
Är en kurs full går det alltid bra att ställa sig på reservplats. Åhörare halva kursavgiften.
Möjlighet till boende och mat finns att beställa och du bor och äter då här på vår gård där kursen hålls.
Anmälningsförmulär till boende och mat skickas separat efter din kursanmälan.