Kurser 2018


Anita Norrblom 4ggr NKL  torsdagar. Start 22/3 (FULLT, endast reservplatser)
Keith Bedford & Andrew Slingsby. Field Trial träning fre 20/4 (FULLT, endast reservplatser)
Peter och Jill Raneryd markeringskurs 5-6/5 (FULLT, endast reservplatser)

Henrik Vilendal NKL 6/6 (FULLT)
Henrik Vilendal ÖKL 7/6 (FULLT, endast reservplatser)
Henrik Vilendal Mocktrialträning/Elit 8-9/6 (FULLT, endast reservplatser)
Paul Toal NKL 6/7 (5 platser kvar)
Paul Toal ÖKL/Elit 7-8/7 (2 platser kvar)
Gaynor och Ron Gent (UK) Field Trial träning fre 20/7
Tomi Sarkkinen ÖKL/Elit 28-29/7 (FULLT, endast reservplatser)
Peter och Jill Raneryd A-prov/Field Trial-kurs 4-5/8 (FULLT endast reservplatser)
Oliver Kilary ÖKL/Elit 18-19/8 (FULLT endast reservplatser)
(Kurserna ovan är länkade till respektive kurssida)

För översikt se kalendern.
Kursanmälan hittar du HÄR.
I alla kurspriser ingår fika för -och eftermiddag, moms och försäkring för kunder vistandes på Lilla Träskaten.
Är en kurs full går det alltid bra att ställa sig på reservplats. Åhörare halva kursavgiften.
Möjlighet till boende och mat finns att beställa och du bor och äter då här på vår gård där kursen hålls.
Anmälningsförmulär till boende och mat skickas separat efter din kursanmälan.