Kurser 2018


Anita Norrblom 4ggr NKL  torsdagar. Start 22/3 (FULLT, endast reservplatser)
Keith Bedford & Andrew Slingsby. Field Trial träning fre 20/4 (FULLT, endast reservplatser)
Peter och Jill Raneryd markeringskurs 5-6/5 (FULLT, endast reservplatser)

Henrik Vilendal NKL 6/6 (FULLT)
Henrik Vilendal ÖKL 7/6 (FULLT, endast reservplatser)
Henrik Vilendal Mocktrialträning/Elit 8-9/6 (FULLT, endast reservplatser)
Paul Toal NKL 6/7 (2 platser kvar)
Paul Toal ÖKL/Elit 7-8/7 (FULLT, endast reservplatser)
Gaynor och Ron Gent (UK) Field Trial träning fre 20/7  (Finns platser kvar)
Tomi Sarkkinen ÖKL/Elit 28-29/7 (1 plats kvar)
Peter och Jill Raneryd A-prov/Field Trial-kurs 4-5/8 (1 plats kvar)
Peter Raneryd, Valp/unghundskurs 5 tillfällen, start 7/8

Oliver Kilary ÖKL/Elit 18-19/8 (FULLT endast reservplatser)
Peter och Jill Raneryd. Markeringskurs 25-26/8
(Kurserna ovan är länkade till respektive kurssida)

För översikt se kalendern.
Kursanmälan hittar du HÄR.
I alla kurspriser ingår fika för -och eftermiddag, moms och försäkring för kunder vistandes på Lilla Träskaten.
Är en kurs full går det alltid bra att ställa sig på reservplats. Åhörare halva kursavgiften.
Möjlighet till boende och mat finns att beställa och du bor och äter då här på vår gård där kursen hålls.
Anmälningsförmulär till boende och mat skickas separat efter din kursanmälan.